Alt om skrotning

Hvad betyder skrotpræmie?
Skrotningspræmie er et andet ord for skrotningsgodtgørelse, som navnet antyder betyder, en godtgørelse i form af et  skattefrit pengebeløb for din gamle bil. Dette pengebeløb som miljøstyrelsen har fastsat er til og med fra 2017 2.200 kr.
Hvilke biler kan man få skrotpræmie for?
  • Din bil skal være dansk registreret dvs. at den skal være registreret i Motorregisret, og have betalt en registreringsafgift.
  • Ordningen gælder for personbiler som maksimum har 9 sæder, og varebiler under 3.500 kg.
  • Din bil skal være ansvarsforsikret som minimum.
  • Bilen skal ikke være afmeldt før 01. juli 2000.
Hvordan skrotter jeg min bil?
Skrotning af din bil kan foregå på to måder:
1) Du kan selv vælge at skrotte bilen hos en miljøgodkendt og statsautoriseret autoophugger.
Her skal du sørge for at kører bilen ud til autoophuggeren, hvor du får udleveret en skrotningsattest, som du skal udfylde. Du skal huske at medbringe registreringsattesten og aflevere den til ophuggeren.
Herefter vil du enten for din godtgørelse kontant eller blive bedt om dine bankoplysninger således at staten/miljøstyrelsen kan sende godtgørelsen til din konto, som du vil modtage 2-3 dage efter.
2) Du kan vælge at kontakte en skrothandler, som du finder på internettet.
Skrothandlerne er enten selv en autoophugger, samarbejder eller fungere som mellemmand mellem ejeren af bilen og autoophuggeren. De sørger for alt det praktiske papirarbejde, samt transport og bugsering af bil.
Hvornår ved jeg om min bil skal skrottes?
Først og fremmest er det en individuel vurdering om hvorvidt bilen er skrotningsmoden, men på den anden side er der nogle parametre man som bilejer kan kigge efter:
  • Hvis det ikke kan betale sig at få repareret bilen, og omkostninger for dette overstiger bilens markedsværdi. Eksempelvis hvis bilen er totalskadet.
  • Hvis bilen har mange år på bagen, en mange-cifret kilometerviser og giver udtryk for motortræthed. (Hvilket er forskelligt fra bil til bil).